Menu
Vaša košarica

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev.

 

1. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca in trgovine ter urejajo poslovni odnos med CUDV Dobrna in kupcem.

Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med prodajalcem in kupcem.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med CUDV Dobrna kot prodajalcem in kupcem. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje kupec v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini prodajalca.

Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve kupca šteje datum, ko prodajalec odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Prodajalec obvešča kupca  preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s kupcem.

Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://www.darilce.com/index.php?route=information/information&information_id=5 Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu prodajalca.

 

2. OSNOVNI PODATKI O PRODAJALCU V SPLETNI TRGOVINI

 • Naziv upravljavca spletne trgovine: Center za usposabljanje delo in varstvo Dobrna, krajše CUDV Dobrna, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju,
 • Naslov: Lokovina 13 a, 3204 Dobrna,
 • matična številka: 5083672000
 • dentifikacijska številka za DDV: SI59831588,
 • TRR: SI56011006030300107, SWIFT koda BSLJSI2X, odprt pri Banki Slovenije
 • Kontaktni podatki: telefon: 03 780 10 10, e-pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.si.


NASLOV SPLETNE TRGOVINE: www.darilce.com

Dobrna 15c, 3204 Dobrna
Tel. št.: 031 713 440

E-naslov: galerija@cudv-dobrna.si.

 

3. PONUDBA IZDELKOV, CENE, NAROČILO, POSTOPEK NAKUPA, ROK DOBAVE IN PREVZEM


3.1 CENE

Zaradi narave poslovanja prek spleta, se ponudba in cene v spletni trgovini ažurirajo in spreminjajo pogosto. Vse cene so v evrih (€) in vsebujejo DDV. Cene artiklov so predstavljene kot maloprodajne cene in že vključujejo 22 % DDV, ne vsebujejo pa stroškov pošiljanja.

Cene, prikazane na spletnem naslovu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Cene so zavezujoče od trenutka, ko prodajalec pošlje stranki e - sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima kupec pravico:

 • svoje naročilo spremeniti deloma ali v celoti,
 • potrditi naročilo po novi ceni ali
 • odstopiti od pogodbe.

 

3.2 NAROČILA SPREJEMAMO:

 • PREKO E TRGOVINE- KOŠARICA,
 • na osnovi naročilnice, ki mora vsebovati vse zakonsko določene elemente ter vrsto in število naročenih izdelkov,
 • PREKO ELEKTRONSKE POŠTE.

Naročilo je sprejeto s povratno informacijo na vaš e-naslov.

ROK DOBAVE: 7-10 delovnih dni (v kolikor ni navedeno drugače) po potrditvi naročila, po potrjeni ponudbi ali po dogovoru na elektronski pošti: galerija@cudv-dobrna.si .

 

3.3. POSTOPEK NAKUPA OZ. ODDAJE NAROČILA IN SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

Naročila sprejemamo preko spletne trgovine ali preko e-poštnega sporočila.

Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe v primeru oddaje naročila preko spletne trgovine:

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik že predhodno oblikoval uporabniški račun;
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom;
 • izbor načina dostave izdelka;
 • izbor načina plačila;
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
 • potrditev in oddaja naročila s klikom na gumb »oddaj naročilo« ter s tem zaključek nakupa.  S tem se kupec zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.


Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila:

 • Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

 

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

 

Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

 

Prodajalec kupcu izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče.

Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku v računalniku trgovca in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajno pogodbo lahko kupec dobi tudi v papirni obliki kot račun.

Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

 

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca.

 

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila. 

 

3.4  NAČINI PLAČILA :

Trgovec kupcu mogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:
 • po predračunu z nakazilom kupnine na transakcijski račun prodajalca. V tem primeru prodajalec naročilo pošlje šele po prejemu plačila,
 • plačilo preko aplikacije PayPal na račun prodajalca,
 • plačilo s plačilnimi karticami (Visa, MasterCard, Discover in American Express).


V Galeriji Zvonček (Dobrna 15c) je možno plačilo z gotovino ali s plačilno oziroma kreditno kartico.

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo prodajalec uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

 

3.5. IZDAJA RAČUNA:

Račun ali predračun posredujemo po elektronski pošti. Po uspešnem plačilu naročila prodajalec pošlje kupcu račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani prodajalca.

Za podjetja po potrebi poslujemo tudi z e- računom.

V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene izdelke ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost svojih podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede podatkov na izdanih računih ne upoštevamo.

 

3.6. NAČIN DOBAVE/DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

Dobavni pogoji

Prodajalec bo naročene izdelke dostavil kupcu v dogovorjenem roku na naslov, ki ga navede kupec. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije d.o.o..

Prodajalec pa si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

Cena pošiljanja in dostave paketa po vsej Sloveniji znaša 3,5 EUR. Cena pošiljanja in dostave pisemske pošiljke po vsej Sloveniji znaša 1,5 EUR.

Strošek dostave se obračuna v spletni trgovini in je razviden iz kopije o naročilu.

Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 13 ure, bo odposlano istega dne, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi, ali plačilna kartica.

V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun prodajalca. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku.

Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.


Opozorilo: ti pogoji ter stroški veljajo izključno na območju RS.


V primeru prevzema predmeta naročila v Galeriji Zvonček ali v primeru naročila izdelka v elektronski obliki stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.  Na prevzemnem mestu v Galeriji Zvonček (Dobrna 15c) je možno plačilo z gotovino ali s plačilno oziroma kreditno kartico (Visa, MasterCard, Discover in American Express).


V kolikor ni drugače dogovorjeno, fizičnim in pravnim osebam pošiljamo izdelke po pošti in jim zaračunavamo poštnino:

Poštnina se prišteje k končni ceni vašega naročila in je vidna na računu.

Vsem strankam omogočamo tudi brezplačni prevzem naročenega blaga v poslovalnici GALERIJA ZVONČEK, Dobrna 15c, 3204 Dobrna.


Prodajalec  v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora prodajalca pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če prodajalec tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko kupec odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

 

Prevzem blaga

Kupec  je dolžan prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva prodajalca.

V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je kupec dolžan opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

 

4. ODSTOP OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA IN REKLAMACIJE


Odstop od pogodbe in vračilo blaga

je skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov za fizične osebe, ki opravijo nakup na daljavo mogoč v sedmih dneh (velja za prehrambne izdelke) oziroma štirinajstih dneh (za vse ostale izdelke) od dneva dobave naročenega blaga. Odstop izvedejo tako, da na e-naslov galerija @cudv-dobrna.si sporočijo, da odstopajo od nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru, ko kupec odstopi od pogodbe s sporočilom na prej navedeni e-naslov, mora prejeto blago na lastne stroške vrniti na naslov prodajalca v sedmih dneh (velja za prehrambne izdelke) oziroma štirinajstih dneh (za vse ostale izdelke), po poslanem sporočilu.

Odstop brez pojasnila in objektivnega vzroka ni mogoč za artikle, ki jim je v tem času potekel rok ali jim poteče rok do datuma vračila (prehrambni izdelki s krajšim rokom trajanja). V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od nakupa. Tudi sicer mora prejeto blago na lastne stroške vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, in originalni embalaži, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Reklamacija

Reklamacije se rešujejo preko spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi: https://www.darilce.com/index.php?route=account/return/add. Izpolnjen obrazec se avtomatsko posredujte preko elektronske pošte v sistem CUDV Dobrna in bo obravnavan prioritetno.

Dosegljivi smo za vprašanja tudi na delovne dni od 9:00 do 13:00 in 16:00 do 18:00 .

Po telefonu ali elektronski pošti se kupec dogovori s prodajalcem o načinu vračila izdelka (osebno v prodajalni, po pošti ali prevzem s strani prodajalca na dogovorjenem mestu).


KONTAKT:
Galerija Zvonček

ZA SPLETNO TRGOVINO, Dobrna 15c, 3204 Dobrna
Tel. št.: 031 713 440

E-naslov: galerija@cudv-dobrna.si .


Stvarna napaka (37.člen ZVPot)

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

 

Napačni artikli v pošiljki ali nepopolna pošiljka

Izpolnite in pošljite priložen obrazec in nas kontaktirajte po elektronski pošti ali telefonu.

 

Poškodba artikla pri dostavi

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko sami vložite postopek odškodnine pri Pošti Slovenije. V primeru, da boste postopek sprožili sami, to storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke na vašo matično Pošto, ki vam je artikel dostavila.
Na Pošti je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino.


V primeru, da poškodbo artikla pri dostavi uveljavljate preko, prav tako izpolnite priložen obrazec za reklamacijo in vračilo. S trgovcem se dogovori o načinu vračila pošiljke v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil. Trgovec bo skupaj z distributerjem pošte Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

 

5. GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.

Prehranski izdelki imajo rok uporabe, ki je razviden na embalaži izdelka.

 

6. VARSTVO OTROK

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljivi za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

 

7. ODGOVORNOST

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.

Čeprav se prodajalec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Prodajalec si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si prodajalec pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo prodajalec nemudoma obvestil kupca tehničnih težavah ter posredoval navodila glede nadaljnjih postopkov. Kupec mora pred obiskom spletne strani prodajalca na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Prodajalec si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani prodajalca nemudoma obveščena.

Prodajalec si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

Prodajalec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja.

V navedenih primerih mora kupec sprožiti postopek reklamacije, izpolniti reklamacijski obrazec in mora nemudoma na prvi delovni dan obvestiti prodajalca. Prodajalec si bo prizadeval, da se reklamacija ob sodelovanju s pošto čim prej reši.


8. IZJAVA GLEDE PREHRANSKIH IN ZDRAVSTVENIH TRDITEV PRI OPISIH IZDELKOV 

Vse informacije na straneh spletne trgovine CUDV Dobrna so zgolj informativnega značaja in nikakor ne nadomeščajo nasvetov zdravnika, farmacevta ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako niso nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, saj niso priznana s strani zdravstvenih avtoritet.

Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni trgovini, niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Tekstovni opisi posameznega izdelka so zgolj informativne narave in niso bili potrjeni s strani Evropskega inštituta za varnost hrane (EFSA).

V primeru, da jemljete še kakšna zdravila in druga prehranska dopolnila, se pred kombiniranjem z živili (npr. čaji) posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

 

9. PRITOŽBE IN SPORI

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov: galerija@cudv-dobrna.si ali po pošti na naslov Galerija Zvonček; Dobrna 15c, 3204 Dobrna, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9:00 do 13:00 in 16:00 do 18:00

Prodajalec bo kupcu  v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdil prejem ter obvestil stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

V primeru, da kupec ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži vloži pobudo za izvensodno reševanje spora:

Kadar potrošnik naslovi pritožbo na prodajalca in ta pritožbo zavrne v okviru svojih notranjih pritožbenih postopkov, mora prodajalec odgovoriti na pritožbo in hkrati sporočiti tudi informacijo o izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, pri katerem potrošnik lahko nadaljuje reševanje spora.

Potrošnik v postopku ne potrebuje pooblaščenca, lahko pa ga seveda ima, če tako želi, vendar ga v tem primeru plača sam. Potrošnik plača tudi stroške izvedenskega mnenja, vendar samo, če ga zahteva, čeprav izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov presodi, da je spor mogoče rešiti tudi brez izvedenca.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov je za potrošnika brezplačen, razen pristojbine, ki jo lahko določi izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in ne sme presegati 20 evrov. Plačana pristojbina se potrošniku vrne, če ponudnik blaga ali storitev ne soglaša s pobudo potrošnika za začetek postopka ali soglasje umakne in zaradi tega izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov postopek ustavi.

Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki je pristojen za reševanje sporov, vezanih na poslovanje prodajalca je:

Odvetnik Aleksander Petrovič

Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje

odvetnik@opp.si

spletna stran odvetnika Aleksandra Petroviča

T: 03 490 19 20
F: 03 490 19 21

Aleksander Petrovič

 

SODNA PRISTOJNOST:

vse spore rešujemo sporazumno, če to ni možno, je pristojno sodišče v Celju.

 

Cenik velja od 1.5.2022 dalje!

 

Direktorica CUDV Dobrna.

Breda Božnik